Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) dostupného zde je INPAP PLUS s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 29213517, DIČ: CZ29213517 (dále jen: „správce“ nebo „my“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Blanenská 355/117 budova E, Kuřim 664 34, email: info@inpap.cz, telefon:+420 517 070 025. Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud jste uživatelem webových stránek www.obalnet.cz (dále jen „Webové stránky“) nebo pokud s námi uzavíráte smlouvu.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás v okamžiku, kdy nám je prostřednictvím Webových stránek nebo emailové či jiné komunikace poskytnete. Dále získáváme osobní údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací. Některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání zboží a služeb přes Webové stránky.
Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:
 • základní identifikační údaje – sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci vás jako subjektu údajů (jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, adresa sídla či bydliště a identifikační číslo),
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů, obsah komunikace prostřednictvím internetových nebo mobilních aplikací,
 • fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojeních a o přijatých platbách,
 • cookies – jedná se o měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
 • informace týkající se platební karty – jako je její číslo a datum platnosti (tyto informace ale neukládáme),
 • další informace, které nám poskytnete při založení vašeho uživatelského účtu nebo během jeho pozdějších úprav na Webových stránkách.
Používáme cookies a rozesíláme newslettery
Jak uvádíme i výše, pro fungování Webových stránek využíváme cookies. Veškeré informace o cookies naleznete níže v části těchto informací, která se cookies věnuje. Pokud jste prostřednictvím Webových stránek uzavřeli smlouvu, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru, nebo zasláním e-mailu. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy, kdy Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží nebo služby, které jste si objednali, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ve věcech objednávky i smlouvy,
 • oprávněný zájem, kdy vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje právě náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro vás přizpůsobovat vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků,
 • vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje,
 • v některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

IV. Doba uchovávání údajů

Uchováváme vaše osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

V rámci naší činnosti můžeme využívat externí subjekty, které můžeme pověřovat výkonem některých činností tvořících součást našich služeb, abychom zajistili naše co nejefektivnější fungování. V rámci tohoto outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů, a to na základě právních předpisů (k tomuto zpracování tedy nepotřebujeme souhlas).Naši dodavatelé se tak stanou zpracovateli, jsou však oprávněni s osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro nás vykonávají. Jedná se například o poskytovatele IT služeb, účetní apod.. V současnosti ale žádné takové dodavatele nevyužíváme, pokud se tak stane, dáme vám o tom vědět. Jsme zapojeni do programu Ověřeno zákazníky v rámci portálu Heuréka.My jako správce nebudeme předávat vaše osobní údaje mezinárodním organizacím. Můžeme ale některé osobní údaje předávat do zemí mimo území Evropské unie, a to prostřednictvím subjektů, se kterými spolupracujeme.

VI. Předávání osobních údajů programu Ověřeno zákazníky - Heuréka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
 • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Cookies

Pro fungování Webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na Webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies a analytické cookies.Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu Webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby Webové stránky běžely v pořádku.Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na Webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Uchováváme vaše osobní údaje

 • cookies;
 • IP adresa Vašeho počítače.

 

Jaké cookies využíváme:

 

Typ cookie Jak se jmenuje K čemu slouží? Za jak dlouho se maže? Kto k ní má kromě nás přistup?

nezbytné

 _ga Přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách. maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o.
 

nezbytné

 

_gid

Přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách. maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o.
 

nezbytné

 NID  Správa předvoleb uživatele v prohlížeči.  6 měsíců  BS shop s.r.o.
 

nezbytné

 .BSCTOK2  Klientský token, který identifikuje aktuálně přihlášeného nebo anonymního uživatele. Bez této cookie by nebylo možné udržet zboží v košíku.  731 dní  BS shop s.r.o.
 

nezbytné

 .BSSTOK2  Serverový token, který identifikuje aktuálně přihlášeného nebo anonymního uživatele. Bez této cookie by nebylo možné udržet zboží v košíku.  14 dní  BS shop s.r.o.
 

nezbytné

 size   Velikost zobrazení v případě responzivního designu.  sama zmizí po zavření okna prohlížeče  BS shop s.r.o.
 

nezbytné

 pop  Počet zobrazených produktů na stránce.  sama zmizí po zavření okna prohlížeče  BS shop s.r.o.
 

nezbytné

 vt Typ zobrazení produktů, dlaždicové/řádkové.  sama zmizí po zavření okna prohlížeče  BS shop s.r.o.
 

nezbytné

 cookies_confirmed   Uživatelem ne/udělený souhlas s cookies.  sama zmizí po zavření okna prohlížeče  BS shop s.r.o.
  analytické  FB pixel  Toto je kus webového kódu, který nám umožňuje měřit, optimalizovat a budovat publikum pro reklamní kampaně. maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o., MarketingPPC s.r.o.
  analytické  Google Analytics Analytický a marketingový nástroj pro zjišťování chování uživatele na stránce, za účelem návrhu lepšího rozvržení, funkcionalit a dalšího vylepšování stránek, profilování uživatele a zacílení personalizované reklamy.  maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o., MarketingPPC s.r.o., Google, Inc.
  analytické  Sledování konverzí Heureka Díky tomuto nástroji si můžeme změřit, kolik objednávek přinese investice na Heuréka.cz a v jaké hodnotě. Jedná se o měření návratnosti. maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o., MarketingPPC s.r.o., Heureka Group a.s.
  analytické  Luigisbox analytika  Analytický nástroj pro zjišťování chování uživatele na stránce, za účelem návrhu lepšího rozvržení, funkcionalit a dalšího vylepšování stránek.  maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o., Luigi's Box, s.r.o.
  analytické  Referrer do strediska HTTP referer je v informatice označení pro URI, ze kterého byla webová stránka navštívena.  maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o.
  analytické  Smart Supp Live chat  Smartsupp je online obchodní asistent. Kombinuje live chat, chatboty a video nahrávky.  maximálne za 12 mesiacov  BS shop s.r.o., Smartsupp.com, s.r.o.
  analytické  Toplist  on-line počítadlo a statistiky přístupu na stránky.  maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o., TOPlist s.r.o.
  analytické  Vivnetworks  Affiliate síť pro partnerský systém – používá se v HU, AT, DE. Agentura nám zprostředkovává návštěvníky přes své partnerské weby. Cookie používáme k měření přínosů jednotlivých webů, kterým na základě konverzí vyplácíme provizi..  maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o., VIV NETworks s.r.o.
         
         
 Marketingové  Google Adds  Platforma na reklamu ve vyhledávači google, bannerovou reklamu, YouTube reklamu, retargeting, měření konverzí.  maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o., MarketingPPC s.r.o., Google, Inc.
 Marketingové  Mailkit  E-mailový klient  maximálně za 12 měsíců  BS shop s.r.o., Mailkit s.r.o.
 Marketingové   Mailchimp  E-mailový klient  maximálně za 12 měsíců  Mailchimp
 Marketingové  Seznam.cz  Platforma na reklamu ve vyhledávači seznam.cz, bannerová reklama, retargeting, meření konverzí  maximálně za 12 měsíců  Seznam.cz a.s.
         
         
         
         
         
         

 

 Co nás k používání cookies opravňuje?

I když s pomocí cookies nemůžeme identifikovat přímo vaši osobu, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Zmíněné cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu, což nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Jaká vám v souvislosti s cookies náleží práva?

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na Webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 Nařízení. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo e-mailem. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.Vezměte ale prosím na vědomí, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám Webové stránky zobrazovat stoprocentně správně.

IX. Závěrečná ustanovení

Citlivá osobní a firemní data jsou pro nás pokladem, který bedlivě střežíme v souladu s platnými zákony České republiky.Všichni naši zaměstnanci ze zákaznického oddělení jsou odborně proškoleni v souladu s ustanovením příslušného zákona a dle vnitřních směrnic a etického kodexu naší společnosti.
V neposlední řadě jsou vázáni interní smlouvou o povinnostech při zacházení s citlivými údaji.


Tyto zásady o zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.3.2022.
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení